[1]
Railaitė-BardėA. 2019. Genealogija XIX amžiuje: prievolė ir priemonė versus patyrimas ir emocija. Bibliotheca Lituana. 6, (gruodž. 2019), 167-184. DOI:https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.10.