(1)
Kažuro I.; Grigonis E. Levas Vladimirovas Ir Senojo Vilniaus Universiteto Bibliotekos Knygų grąžinimo Peripetijos. BL 2014, 3, 54-76.