(1)
Braziūnienė A. Senųjų Asmeninių Lietuvos Bibliotekų Tyrimai: Status Quo. BL 2012, 2, 33-65.