(1)
Žilys S. Bažnyčių Metrikų Knygos Ir parapijiečių sąrašai Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos rankraščių Skyriuje: Kilmė Ir Konfesiniai Ypatumai. BL 2012, 2, 123-154.