(1)
Steponaitienė J. Senieji rankraštiniai Bibliotekų Katalogai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo Bibliotekoje. BL 2012, 2, 155-169.