(1)
Cicėnienė R. Senieji Atminties Institucijų Katalogai Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos rankraščių Fonduose: Slucko Šv. Elijo Vienuolyno 1575 M. Inventoriaus Atvejis. BL 2012, 2, 255-277.