(1)
Pietrzkiewicz I. Inwentarz kościoła Św. Piotra Na Antokolu Spisany Przez Piotra Korkonosa Z 1609 Roku. BL 2012, 2, 313-328.