(1)
Witkowski R. Katalog Biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła W Nieświeżu (1651). BL 2012, 2, 329-427.