(1)
Kuliešienė E. Vilniaus Senosios Regulos Karmelitų Vienuolyno Prie Šv. Jurgio bažnyčios Bibliotekos 1677 Metų Inventorius: šaltinio Publikacija. BL 2012, 2, 429-446.