(1)
Kaminskas-Krinčius A. Seniausiosios išlikusios Originalios 1705–1726 M. Stakliškių bažnyčios krikšto Metrikų Knygos Fragmento (1705–1710) Publikacija. BL 2012, 2, 447-475.