(1)
KlietkutėJ. Bajorų Mongirdų Genealogija. BL 2019, 6, 121-147.