(1)
JasiūnienėG. Genealoginiai ryšiai Žemaitijos Bajorų Heraldikos šaltiniuose XVI A. Antroje pusėje – XVIII A. BL 2019, 6, 148-166.