(1)
Railaitė-BardėA. Genealogija XIX amžiuje: Prievolė Ir Priemonė Versus Patyrimas Ir Emocija. BL 2019, 6, 167-184.