Girininkaitė V. (2018). Interpretacijos: Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių atvejis. Bibliotheca Lituana, 4, 41-68. https://doi.org/10.15388/BibLita.2017.12126