Petreikis, T. (2018). Aukštaitijos knygos kultūros tyrimų metmenys. Bibliotheca Lituana, 5, 15-32. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.V.11764