Kažuro I., & Grigonis E. (2014). Levas Vladimirovas ir senojo Vilniaus universiteto bibliotekos knygų grąžinimo peripetijos. Bibliotheca Lituana, 3, 54-76.