Lobachevskaja O. (2014). Baltarusijos kraštotyrinės fotografijos pradininko Michalo Kuscinskio (1829–1905) palikimas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje. Bibliotheca Lituana, 3, 152-165. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2014.3.15567