PacevičiusA. (2012). Atminties institucijų rinkiniai: naujos tyrimų kryptys. Bibliotheca Lituana, 2, 9-18. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15578