Braziūnienė A. (2012). Senųjų asmeninių Lietuvos bibliotekų tyrimai: status quo. Bibliotheca Lituana, 2, 33-65. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15580