Garliauskas V. (2012). Lietuvos katalikų bažnyčių metrikų knygų tyrimo gairės. Bibliotheca Lituana, 2, 66-105. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15581