Žilys S. (2012). Bažnyčių metrikų knygos ir parapijiečių sąrašai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje: kilmė ir konfesiniai ypatumai. Bibliotheca Lituana, 2, 123-154. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15583