Steponaitienė J. (2012). Senieji rankraštiniai bibliotekų katalogai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Bibliotheca Lituana, 2, 155-169. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15584