Keršytė N. (2012). Tarybinių laikų ir tarybinių rašytojų įmuziejinimo paradigmos. Bibliotheca Lituana, 2, 237-254. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15588