Cicėnienė R. (2012). Senieji atminties institucijų katalogai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių fonduose: Slucko Šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventoriaus atvejis. Bibliotheca Lituana, 2, 255-277. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15589