Pietrzkiewicz I. (2012). Inwentarz kościoła Św. Piotra na Antokolu spisany przez Piotra Korkonosa z 1609 roku. Bibliotheca Lituana, 2, 313-328. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15591