Kuliešienė E. (2012). Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno prie Šv. Jurgio bažnyčios bibliotekos 1677 metų inventorius: šaltinio publikacija. Bibliotheca Lituana, 2, 429-446. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15593