Kaminskas-Krinčius A. (2012). Seniausiosios išlikusios originalios 1705–1726 m. Stakliškių bažnyčios krikšto metrikų knygos fragmento (1705–1710) publikacija. Bibliotheca Lituana, 2, 447-475. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15594