Būčys Žygintas. (2012). Vilniaus Archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai. Bibliotheca Lituana, 2, 477-535. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15595