Pacevičius A., & Sperskienė R. (2016). Redakcinė kolegija ir turinys. Bibliotheca Lituana, 1, 1-6.