PacevičiusA. (2019). Redakcinė kolegija ir turinys. Bibliotheca Lituana, 6, 1-8.