PacevičiusA. (2019). Bibliografiniai duomenys. Bibliotheca Lituana, 6, 185.