BudrysE. (2019). Kas yra lietuvis? Vladislavo Mickevičiaus tėvynės paieškos. Bibliotheca Lituana, 6, 14-31. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.2