BalkusM. (2019). 1920–1940 m. Kauno miesto gyventojų vidaus pasų kortelės kaip genealogijos ir lokalinės istorijos šaltinis. Bibliotheca Lituana, 6, 45-68. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.4