MikelinskaitÄ—A. (2019). Juozo Miltinio autobiografijos: tekstai ir kontekstai. Bibliotheca Lituana, 6, 69-81. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.5