PangonytėR. (2019). Prozopografijos galimybės Karpių giminės genealoginiuose tyrimuose. Bibliotheca Lituana, 6, 100-120. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.7