JasiūnienėG. (2019). Genealoginiai ryšiai Žemaitijos bajorų heraldikos šaltiniuose XVI a. antroje pusėje – XVIII a. Bibliotheca Lituana, 6, 148-166. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.9