Railaitė-BardėA. (2019). Genealogija XIX amžiuje: prievolė ir priemonė versus patyrimas ir emocija. Bibliotheca Lituana, 6, 167-184. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.10