PETREIKIS, T. Aukštaitijos knygos kultūros tyrimų metmenys. Bibliotheca Lituana, v. 5, p. 15-32, 4 lapkr. 2018.