Lobachevskaja O. Baltarusijos kraštotyrinės fotografijos pradininko Michalo Kuscinskio (1829–1905) palikimas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje. Bibliotheca Lituana, v. 3, p. 152-165, 22 gruodž. 2014.