PacevičiusA. Atminties institucijų rinkiniai: naujos tyrimų kryptys. Bibliotheca Lituana, v. 2, p. 9-18, 25 spal. 2012.