Krauls I. BibliotekininkystÄ—s mokslo paradigmos tinklaveikos visuomenÄ—je. Bibliotheca Lituana, v. 2, p. 19-32, 25 spal. 2012.