Braziūnienė A. Senųjų asmeninių Lietuvos bibliotekų tyrimai: status quo. Bibliotheca Lituana, v. 2, p. 33-65, 25 spal. 2012.