Žilys S. Bažnyčių metrikų knygos ir parapijiečių sąrašai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje: kilmė ir konfesiniai ypatumai. Bibliotheca Lituana, v. 2, p. 123-154, 25 spal. 2012.