Steponaitienė J. Senieji rankraštiniai bibliotekų katalogai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Bibliotheca Lituana, v. 2, p. 155-169, 25 spal. 2012.