Cicėnienė R. Senieji atminties institucijų katalogai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių fonduose: Slucko Šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventoriaus atvejis. Bibliotheca Lituana, v. 2, p. 255-277, 25 spal. 2012.