Pietrzkiewicz I. Inwentarz kościoła Św. Piotra na Antokolu spisany przez Piotra Korkonosa z 1609 roku. Bibliotheca Lituana, v. 2, p. 313-328, 25 spal. 2012.