Kuliešienė E. Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno prie Šv. Jurgio bažnyčios bibliotekos 1677 metų inventorius: šaltinio publikacija. Bibliotheca Lituana, v. 2, p. 429-446, 25 spal. 2012.