Kaminskas-Krinčius A. Seniausiosios išlikusios originalios 1705–1726 m. Stakliškių bažnyčios krikšto metrikų knygos fragmento (1705–1710) publikacija. Bibliotheca Lituana, v. 2, p. 447-475, 25 spal. 2012.