Būčys Žygintas. Vilniaus Archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai. Bibliotheca Lituana, v. 2, p. 477-535, 25 spal. 2012.