PacevičiusA. Redakcinė kolegija ir turinys. Bibliotheca Lituana, v. 6, p. 1-8, 20 gruodž. 2019.